คำแนะนำในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

คำแนะนำในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนสามารถตรวจสอบ "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ได้จาก "แถบเมนูรายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ

2. นักเรียน "เข้าสู่ระบบลงทะเบียน" ได้จาก "แถบเมนูลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ 


กำหนดเวลาลงทะเบียน (รอบ 2)
(สำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่และนักเรียนที่ยังตกค้างไม่ได้เลือกกิจกรรม)

เปิดระบบ วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 08:00 น.
ปิดระบบ วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 17:00 น.

"เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้นักเรียน ปริ้นใบลงทะเบียน สมัครกิจกรรมชุมนุม
มายื่นให้กับครูประจำชุมนุม ในวันที่โรงเรียนแจ้งเปิดเรียน
เพื่อยืนยันการสมัครเข้าชุมนุม"

 

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

*** หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ติดต่อ ผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุม (ครูจริยา  บิลเหล็บ) ได้ที่ห้องบริหารทั่วไป ***