คำแนะนำในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

 

คำแนะนำในการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุม

1. นักเรียนสามารถตรวจสอบ "รายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ได้จาก "แถบเมนูรายชื่อกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ

2. นักเรียน "เข้าสู่ระบบลงทะเบียน" ได้จาก "แถบเมนูลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม" ด้านซ้ายมือ 

https://manual.clubth.com/cars/v6/manual_v6EsORd0d.pdf

*************************************************************

กำหนดเวลาลงทะเบียน

เปิดระบบ วันที่  7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08:00 น.
ปิดระบบ วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:00 น.

"เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วให้นักเรียน ปริ้นใบลงทะเบียน สมัครกิจกรรมชุมนุม
มายื่นให้กับครูประจำชุมนุม ในวันที่ 16 พฤษภาคม 256ึ7 เพื่อยืนยันการสมัครเข้าชุมนุม"

หมายเหตุ : นักเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนชุมนุมได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

*** หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ติดต่อ ผู้ดูแลกิจกรรมชุมนุม (ครูมณีรัตน์ ทองสพรั่ง)  ***